ESSILOR PRÉMIUM GARANCIA

Az Essilor a hatályos jogszabályok alapján nyújtott szavatosságon és jótálláson túl 2 éves kiterjesztett Essilor Prémium Garanciát kínál a vásárlóknak a következő Essilor szemüveglencsékhez:

  • raktári Junior Airwear és Orma lencsék esetén
  • minden (raktári és gyártott) egyfókuszú Transitions/Xtractive lencse esetén
  • minden (raktári és gyártott) Essilor Eyezen lencse esetén

A garancia biztosítja, hogy a vásárlástól számított 2 éven belül, a megvásárolt lencsék egyszeri sérülése vagy törése esetén (amennyiben a sérülés nem gyártási hibából ered és a vásárló vagy harmadik fél, tárgy okozta a sérülést), az eredeti szemüveglencse visszaküldésével, az Essilor 75% kedvezményt nyújt a cserelencse vásárlási árából. 

A garancia érvényességét egy az Essilor által kibocsátott Essilor Prémium Garancia adatlap és a lencsék eredeti garanciakártyája igazolja.

A fenti garanciák díját a lencsék ajánlott fogyasztói ára tartalmazza. Amennyiben a vásárló nem kéri a lencse mellé a Prémium Garanciát, abban az esetben a rendelést kizárólag telefonon, faxon vagy e-mailben lehet leadni, feltüntetve, hogy NEM kérik a Prémium Garanciát. Amennyiben a rendelés Opysysweben kerül leadásra vagy e-mailes, faxos ill. telefonos megrendeléskor nem kerül lemondásra a Prémium garancia, úgy az automatikusan kiszámlázásra kerül.

Az Essilor Prémium Garancia ajánlott fogyasztói ára Junior és Eyezen lencsék esetén bruttó 790 Ft. Az Essilor Prémium Garancia ajánlott fogyasztói ára Transitions lencsék esetén bruttó 2 380 Ft.

Az Essilor kizárólag abban az esetben köteles a Prémium Garancia szolgáltatásban vállalt kötelezettségét teljesíteni, amennyiben annak ellenértéke az Essilor felé kiegyenlítésre került. Az Essilor Prémium Garancia összegéből, valamint a cserelencsére a Prémium Garancia keretein belül nyújtott kedvezményen túl további kedvezményt nem áll módunkban biztosítani. A kedvezmény kizárólag az eredeti szemüveglencse vásárlásától számított 2 éven belül, egy alkalommal vehető igénybe. A cserelencsére új Essilor Prémium Garancia nem igényelhető.

A szolgáltatás az Essilor Prémium Garancia adatlappal érvényesíthető, kizárólag azon üzletben, amelyben a vásárló az eredeti szemüveglencsét vásárolta. A szolgáltatás csak az eredeti megrendeléssel azonos (számlán szereplő) termékre és

receptértékekre (dioptria, cylinder, prizma, stb.) vonatkozik, és értéke a cserelencse igénylésekor érvényes engedmények nélküli fogyasztói katalógus ár alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben az Essilor nem tudja biztosítani az eredeti megrendeléssel azonos terméket, úgy a vásárló egy azzal azonos fogyasztói árú terméket választhat. Drágább termék választása esetén a kedvezményt az eredeti fogyasztói ár erejéig biztosítjuk, a két fogyasztói ár közötti különbözet 100%-ban a vásárló által fizetendő, amely különbözetre ebben az esetben semmilyen kedvezményt nem tudunk biztosítani.

A Prémium Garancia keretében biztosított kedvezmény kizárólag a szemüveglencsére vonatkozik, nem vonatkozik a szemüvegkeretre, illetve az üzlet által felszámolt egyéb költségekre, mint például szemüveglencse becsiszolásával kapcsolatos költségek. 

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbiak szükségesek:

  • a sérült szemüveglencse ill. lencsék
  • megfelelően kitöltött Essilor Prémium Garancia adatlap

A fentiek hiányában, sajnos nem áll módunkban biztosítani az Essilor Prémium Garanciához kapcsolódó kedvezményeket.

A vásárló az Essilor Prémium Garancia megkötésével hozzájárul, hogy az Essilor és azüzlet, amelyben a vásárló a szemüveglencsét vásárolta a személyi adatait (név, cím,stb.) nyilvántartásba vegye és a kártya érvényességi ideje alatt a személyes adatokat tárolja, azokat továbbítsa az Essilor felé. A vásárló tudomásul veszi, hogy adatainak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulása önkéntes. Az Essilor szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az Essilor bármikor lehetőséget biztosít a vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. címen, a marketing@essilor.hu e-mail címen vagy a 06 1 454 5000-es telefonszámon.

Az Essilor fenntartja magának a jogot, az Essilor Prémium Garancia szabályzatának egyoldalú módosítására, a partnerek előzetes, írásban történő tájékoztatása után.